Exclusief Wonen aan het Water

Vrachelsedijk in Oosterhout

Sfeervol NOG 1 TE KOOP bouwrijp maken

Bouwmogelijkheden

Bouwmogelijkheden

De bouwkavels worden verkocht onder voorbehoud van goedkeuring bestemmingsplan.
Momenteel is het bestemmingsplan in procedure met de verwachting dat deze rond de bouwvak 2015 onherroepelijk is.
Het bestemmingsplan is zo flexibel mogelijk opgesteld, zodat u als koper optimale keuzevrijheid heeft om op deze unieke kavels uw ideale woonhuis te realiseren.

Het bestemmingsplan gaat uit van maximaal 3 bouwkavels voor ruime vrijstaande woningen met een riante tuin met prachtig uitzicht overhet water.
Het bouwvlak waarbinnen u uw beoogde woning kunt realiseren is ca. 16m breed en ca. 15m diep. Rondom het bouwvlak is een vergunningsvrije bouwzone van 4m aan de zij- en achterzijde. Totaal mag er ca. 150 m2 aan bij- en uitbouwen gerealiseerd worden. Hiermee komt het beoogde bouwoppervlak op ca. 24m breed en 19m diep.

Dit biedt zeer ruime mogelijkheden om de riante droomwoning te realiseren die voldoet aan al uw wensen en eisen.

De makelaar en uw architect kan u meer vertellen over de mogelijkheden.

Bouwmogelijkheden

Bij het ontwerp van uw woning dient wel rekening gehouden te worden met bepaalde voorschriften uit het bestemmingsplan en de welstandsnota.

Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid voor een vrijstaande woning passend in de omgeving met maximaal 2 bouwlagen.
Dit betekent een moderne woning met 2 woonlagen en een plat dak (waarbij de 2e laag terugliggend is passend binnen het bouwprofiel) of een karakteristieke woning met 1 woonlaag en een kap.

Uitgangspunten zijn:
- goothoogte max. 3m
- nok (bouw)hoogte max. 8m
- mogelijkheid voor souterrain

Voor de architectuur en materiaalkeuze wordt verwezen naar de welstandsnota die u op de website van de gemeente kunt downloaden. (www.oosterhout.nl)
Het gebied valt onder welstandsniveau 1, waarbij de individualiteit van de woningen voorop staat. Voor nieuwbouw is een grote mate van architectonische vrijheid, mits situering, massa, materiaalkeuze en kleurstelling afgestemd zijn op het algemene beeld van de omgeving.

De makelaar en uw architect kan u, uiteraard vrijblijvend, nader informeren over de bestemmingsplanvoorschriften en de welstandscriteria.